ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Συχνές Ερωτήσεις

Θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί διαγραφή, μέσα από την καρτέλα του δημότη και να επιλέξετε την κίνηση «ανάκληση διαγραφής». Το σύστημα θα σας ενημερώσει ότι έχουν εκκαθαριστεί τα στοιχεία διαγραφής και ότι μπορείτε να προχωρήσετε σε αποθήκευση.

Επιλέγετε «Επεξεργασία» και «Διόρθωση συνδεδεμένων μελών μερίδας» Μπορούν να συμπληρωθούν τα πεδία:

• Μέλος πατέρα
• Μέλος μητέρας
• Μέλος συζύγου

Θα σας δοθούν αναλυτικές οδηγίες.

Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δεν αφορά δημότες αλλά κατοίκους, εκδιδόμενη κατά τη διαδικασία του άρθρου 279 του ν.3463/2006. Επομένως, δεν αφορά τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Μητρώο Πολιτών.

Η διαδικασία αποθήκευσης των παραγόμενων εγγράφων γίνεται με το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση» που εμφανίζεται μέσα στην οθόνη η οποία εμφανίζει το παραγόμενο κείμενο.

Η διαδικασία είναι η εξής:
1. Μπαίνετε στην καρτέλα του Δημοτολογίου
2. Πατάτε το κουμπί εκτυπώσεις
3. Στη λίστα αναζήτησης ψάχνετε να βρείτε το πρότυπο εκτύπωσης που επιθυμείτε, το μαρκάρετε και πατάτε το κουμπί της επιβεβαίωσης ή κάνετε διπλό κλικ πάνω στην εγγραφή και το σύστημα σας ανοίγει την οθόνη με το παραγόμενο έγγραφο
4. Συμπληρώνετε τυχόν στοιχεία που εφόσον επιθυμείτε σχετικά με πρωτόκολλο και παρατηρήσεις
5. Επιλέγετε αν θέλετε να εμφανιστούν οι παρατηρήσεις και προηγούμενοι σύζυγοι, τσεκάροντας τα αντίστοιχα checkboxes στη φόρμα
6. Επιλέγετε τους υπογράφοντες από τις αντίστοιχες λίστες
7. Πατάτε το κουμπί "Παραγωγή Αναφοράς"
8. Συμπληρώνετε στη φόρμα εάν υπάρχουν πεδία για υποκαθιστόμενα κείμενα και πατάτε το κουμπί "Αντικατάσταση Κειμένου"
9. Επεξεργάζετε το παραγόμενο κείμενο, εφόσον η επιλεγόμενη εκτύπωση δεν είναι κλειδωμένη (περίπτωση εγγυητέρων, αποφάσεις κλπ)
10. Πατάτε στο πάνω μέρος της σελίδας το κουμπί "Αποθήκευση" και το σύστημα πρέπει να σας εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς αποθήκευσης

Για να επιβεβαιώσετε ότι το παραγόμενο κείμενο έχει αποθηκευτεί, πηγαίνετε στην καρτέλα του Δημότη, κάνετε ανανέωση της σελίδας (πατάτε f5 ή το κουμπί της ανανέωσης στο φυλλομετρητή) και θα πρέπει στο κουμπί που γράφει "Αποθηκευμένα Έγγραφα" να εμφανιστεί το νούμερο των αποθηκευμένων εγγράφων. Ό,τι είχε πριν συν ένα. Αν δεν είχε τίποτα, θα εμφανιστεί το νούμερο ένα. Πατώντας το κουμπί των αποθηκευμένων εγγράφων θα πρέπει στο ευρετήριο που θα ανοίξει στο πρόσθετο παράθυρο να σας εμφανίσει τα αποθηκευμένα έγγραφα. Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ πάνω σε μια από τις εγγραφές για να σας ανοίξει το αποθηκευμένο.

Χρησιμοποιείτε τα πρότυπα για όσες αποφάσεις υπάρχουν στο σύστημα Θα ενσωματωθούν και οι υπόλοιπες. Προς το παρόν δημιουργείτε αρχείο word.