ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Συχνές Ερωτήσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4057/2012 (άρθρο ένατο) στις διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ το κριτήριο εντοπιότητας συνδέεται με την ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου και αποδεικνύεται με την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας [σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’)] και επομένως αποσυνδέεται από την ιδιότητα του δημότη ( σχετικό έγγραφο αριθμ. πρωτ. 14324/8-8-2012 του ΑΣΕΠ). Σε αυτή τη περίπτωση, δεν χορηγείται πιστοποιητικό εντοπιότητας, πρότυπο του οποίου είχε σταλεί στους δήμους με την υπ’ αριθμ. 44/24-9-2008 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας «Καθιέρωση ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών Εθνικού Δημοτολογίου».

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης ανέργων για την εκτέλεση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (άρθρο 36 του ν. 4024/2011) μεταξύ των κριτηρίων που προβλέπονται για την επιλογή των ωφελουμένων στην ως άνω διαδικασία μοριοδοτείται και αυτό της εντοπιότητας για τους υποψηφίους που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας του Νομού, στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα και αποδεικνύεται, με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου( σχετικό έγγραφο αριθμ. πρωτ. 14324/8-8-2012 του ΑΣΕΠ).

Εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, «..εφόσον είναι δημότες Δήμου της περιοχής αυτής από διετίας… Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του Δήμου από διετίας…». Κατόπιν αυτού στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις, θα πρέπει στο εξής να χορηγείται από τους Δήμους βεβαίωση του οικείου δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός είναι δημότης.