ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Όχι, δεν είναι απαραίτητο να διορθώσετε το σύνολο των λαθών που σας υποδεικνύει η αναφορά λαθών για να ενταχθείτε στο Εθνικό Δημοτολόγιο.
Το Εθνικό Δημοτολόγιο έχει ορίσει ένα χαμηλό πήχη υποχρεωτικοτήτων και απαραίτητων πριν την ένταξη διορθώσεων. Σύμφωνα με αυτόν, βασική προϋπόθεση αποτελεί η ολοκλήρωση του συνόλου των αντιστοιχίσεων με τα κωδικολογια του Εθνικού Δημοτολογίου. Επιπλέον, εν συντομία, πρέπει να έχετε υποχρεωτικά συμπληρωμένα ορισμένα βασικά πεδία (ΟΤΑ, ένδειξη τύπου εγγραφής, ένδειξη είδους εγγραφής, Α/Α οικογενειακής μερίδας, Α/Α μέλους, Ιδιότητα μέλους, Φύλο, Ένδειξη διαγραφής) και να μην υπάρχουν κάποια βασικά λάθη όσον αφορά βασικούς ελέγχους πεδίων και μερίδων.
Τα υπόλοιπα "λάθη" που αναφέρονται στην αναφορά λαθών, με την ένταξη του αρχείου σας θα επισημανθούν, ούτως ώστε και εσείς και εμείς να τα γνωρίζουμε και θα έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε τη διόρθωση αυτών και μετά την ένταξή σας.
Επισημαίνεται, όμως, ότι η ποιοτική αναβάθμιση της τοπικής βάσης του δημοτολογίου σας με τη διόρθωση όσου το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού "λαθών" πριν την ένταξη του Δήμου σας στο Εθνικό Δημοτολόγιο, είναι κυρίως προς όφελος του ΟΤΑ και των δημοτών του, οι οποίοι θα λαμβάνουν πληρέστερα πιστοποιητικά και θα μπορέσουν να απολαύσουν τα μελλοντικά οφέλη της διαλειτουργικότητας του Εθνικού Δημοτολογίου με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Για τη συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εύρεσης τους, η οποία οφείλει τουλάχιστον να συνίσταται στην έρευνα των χειρόγραφων βιβλίων και των οικογενειακών φακέλων. Βεβαίως, κάθε περαιτέρω έρευνα, όπως η επικοινωνία με άλλους ΟΤΑ ή και με τους ίδιους τους πολίτες, είναι επιθυμητή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προβείτε σε καταχώριση δεδομένων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικογενειακή κατάσταση του δημότη.

Ορθά το συγκεκριμένο μήνυμα σας επισημαίνει ότι ένα τέκνο που βρίσκεται στην οικογενειακή μερίδα του γονέα του, δε μπορεί να έχει στοιχεία γάμου, καθώς, αφού παντρεύτηκε, θα έπρεπε να έχει διαγραφεί από αυτήν. Επομένως, υπάρχουν δύο δυνατές περιπτώσεις:
Εάν η εγγραφή του τέκνου έχει στοιχεία διαγραφής, που σημαίνει ότι το έχετε ήδη μεταφέρει σε άλλη μερίδα όταν παντρεύτηκε, τότε θα πρέπει να ελέγξετε εάν τα στοιχεία αυτά του γάμου υπάρχουν στη μερίδα όπου το τέκνο μεταφέρθηκε και να τα διαγράψετε από την μερίδα του γονέα.
Εάν το τέκνο είναι ενεργό στη μερίδα του γονέα, τότε θα πρέπει καταφεύγοντας στα βιβλία και στον οικογενειακό φάκελο να διαπιστώσετε ότι όντως έχει παντρευτεί, και να το μεταφέρετε σε άλλη μερίδα, αναλόγως βέβαια της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Αφού προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες δημοτολογικής τακτοποίησης αυτού, στο τέλος θα διαγράψετε τα στοιχεία γάμου του στη μερίδα του γονέα.

Αρχικά πρέπει να γνωρίζετε ότι στο Εθνικό Δημοτολόγιο υπάρχει το πεδίο "Ένδειξη Έτους Γέννησης" από το οποίο θα προκύπτει αν η ημερομηνία είναι ενδεικτική και το μόνο πραγματικό στοιχείο είναι το έτος γέννησης.
Για τη συμπλήρωση της ημέρας και του μήνα γέννησης στις περιπτώσεις όπου σε εγγραφές δημοτολογίου υπάρχει μόνο έτος, σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε παράγραφος 16 της υπ αριθμ. πρωτ. Φ.22026/4813/1992 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, το ελλείπον αυτό στοιχείο συμπληρώνεται σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία έχει καταχωρηθεί, και εφόσον αυτή δεν υπάρχει εφαρμόζονται αναλογικά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 15 υποπαράγραφοι α και β της ίδιας απόφασης, δηλαδή υποβάλλονται κατά σειρά προτεραιότητας είτε βεβαίωση του εφημέριου από τα τηρούμενα βιβλία "βαπτίσεων" της Εκκλησίας είτε υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συγκεκριμένη απόφαση.