ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

02.04.2014 Αρ. Πρ. 8443/14 Συμπεράσματα Συμβουλίου 14/4/2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.02.2014 Αρ. Πρ. COM(2014)096 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Συνολικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας 2012-2013
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
03.05.2012 Αρ. Πρ. 9417/12 Συμπεράσματα Συμβουλίου 29/5/2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
18.11.2011 Αρ. Πρ. COM(2011)743 Η Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
26.09.2011 Αρ. Πρ. COM(2011)564 Σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
24.05.2011 Αρ. Πρ. COM(2011)292 Διάλογος για τη μετανάστευση την κινητικότητα και την ασφάλεια με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08.10.2008 Αρ. Πρ. COM(2008)611 Ενίσχυση της Παγκόσμιας Προσέγγισης της Μετανάστευσης: Βελτίωση του Συντονισμού της Συνοχής και των Συνεργειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16.05.2007 Αρ. Πρ. COM(2007) 247 Για την εφαρμογή μιας παγκόσμιας προσέγγισης της μετανάστευσης στις ανατολικές και νοτιοανατολικές γειτονικές χώρες της EE
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16.05.2007 Αρ. Πρ. COM(2007)248 Σχετικά με την κυκλική μετανάστευση και τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
30.11.2006 Αρ. Πρ. COM(2006)735 Η σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης ένα χρόνο μετά: Προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17.12.2005 Αρ. Πρ. 15914/05 Συμπεράσματα – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 15-16/12/2005
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13.12.2005 Αρ. Πρ. 15744/05 Συμπεράσματα Συμβουλίου 12/12/2005
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
30.11.2005 Αρ. Πρ. COM(2005)621 Μέτρα προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης: Πρώτος απολογισμός μετά το Hampton Court
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ