ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

04.07.2013 Αρ. Πρ. 27237 Ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Κροατίας στην Ελλάδα. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι πολιτών της Ε.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ