ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 21 Αύγουστος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

03.05.2004 Αρ. Πρ. Ν 3274 Κατάρτιση και τήρηση Εθνικού Δημοτολογίου
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ