ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

24.12.2015 Αρ. Πρ. 45387 Παράταση συμβάσεων προσωπικού των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των ΟΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
30.05.2013 Αρ. Πρ. 21974 Παράταση συμβάσεων προσωπικού προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.05.2013 Αρ. Πρ. 20161 Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΚΗΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
03.01.2012 Αρ. Πρ. 505 Συνέχιση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
13.09.2011 Αρ. Πρ. 40719 Συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
30.12.2010 Αρ. Πρ. 64 Συνέχιση κοινωνικών προγραμμάτων ΟΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
20.07.2009 Αρ. Πρ. 35 Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση των κοινωνικών προγραμμάτων της αριθμ. 60292/2158/08 (ΦΕΚ 1724 Β΄/27-8-08) ΚΥΑ
16.06.2009 Αρ. Πρ. 31 Κοινωνικά Προγράμματα ΟΤΑ
30.12.2008 Αρ. Πρ. 79731 Συνέχιση των προγραμμάτων <Βοήθεια στο Σπίτι> <Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας> < Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων> του Γ΄ΚΠΣ
19.11.2008 Αρ. Πρ. 71934 Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΝΠΙΔ
12.11.2008 Αρ. Πρ. 58975 Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τα κοινωνικά προγράμματα των ΟΤΑ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ ή του ΕΣΠΑ.
05.09.2008 Αρ. Πρ. 55688 Ανανέωση των συμβάσεων του Προσωπικού που απασχολείται σε Βρεφικούς σταθμούς Βρεφονηπιακούς σταθμούς Βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας Παιδικούς σταθμούς Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. – Μ
28.08.2008 Αρ. Πρ. 53562 Συνέχιση των προγραμμάτων “Βοήθεια στο Σπίτι” “Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας” ” Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων”.
06.06.2007 Αρ. Πρ. 39 Συνέχιση της λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας στους ΟΤΑ.
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ