ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

28.11.2011 Αρ. Πρ. 45851 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
10.08.2011 Αρ. Πρ. 44 Μετακινήσεις εκπροσώπων ΟΤΑ στο εξωτερικό
29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
26.03.2009 Αρ. Πρ. 18398 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ
21.09.2006 Αρ. Πρ. 51360 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
06.12.2005 Αρ. Πρ. 34 Δίκτυο διεθνών συνεργασιών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ