ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

30.04.2009 Αρ. Πρ. 23 Παράταση της προθεσμίας για την Ολοκλήρωση της Κατάρτισης και Υποβολής του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2009.
23.02.2009 Αρ. Πρ. 8 Οδηγός Κατάρτισης Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2009.
12.02.2008 Αρ. Πρ. 8 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
14.09.2007 Αρ. Πρ. 66 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
25.10.2006 Αρ. Πρ. 45 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ