ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024
Αρχική σελίδα - Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι από ΜΜΕ, από Περιφερειακές Ενότητες ή αρμόδιοι ιστοσελίδων σχετικού περιεχομένου, που επιθυμούν να λάβουν αποτελέσματα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, να επικοινωνήσουν με email στο afotogiannopoulou@singularlogic.eu ή στο τηλέφωνο 2106266721