ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Ιουλίου 2022

Αποπληρωμή για τους Ο.Τ.Α. Γ’&Δ’ κατηγορίας

 Αποπληρωμή Ο.Τ.Α., που προμηθεύτηκαν τα είδη μηχανοργάνωσης με δική τους ευθύνη
Εγκύκλιος  αρχείο  .doc
Ερωτηματολόγιο  αρχείο  .doc