ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 03 Ιουλίου 2022

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Συντονιστής Βασίλειος Μιχελάκης
Διεύθυνση Β.Ηπείρου 20 Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνo 26513 60300 / 1 / 3 / 7
Fax 26510 31224
Web Address www.apdhp-dm.gov.gr
Email Address gg@apdhp-dm.gov.gr
Περιφέρειες

Ηπείρου

Δυτικής Μακεδονίας