ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Απριλίου 2024
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Οι αιρετοί εκπρόσωποι  που αναδεικνύονται με την διενέργεια των εκλογών,  θα πρέπει πριν  από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών και την ανάληψη των καθηκόντων τους να δώσουν όρκο με τον οποίο δεσμεύονται να διοικήσουν τον δήμο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
01-12-2023 103635 Ορκωμοσία νέων Δημοτικών αρχών, Αποποίηση εκλογής, Αντικατάσταση και αναπλήρωση δημοτικών συμβούλων, συμβούλων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων
23-08-2019 60173 Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους
21-08-2019 59847 Ορκωμοσία Αιρετών Δήμων & Κοινοτήτων

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου