ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Οι αιρετοί εκπρόσωποι  που αναδεικνύονται με την διενέργεια των εκλογών,  θα πρέπει πριν  από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών και την ανάληψη των καθηκόντων τους να δώσουν όρκο με τον οποίο δεσμεύονται να διοικήσουν τον δήμο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους.


Εγκύκλιοι
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου
21-08-2019 59847 Ορκωμοσία Αιρετών Δήμων & Κοινοτήτων

Έγγραφα
Ημερομηνία Αριθμός Πρωτοκόλλου