ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 14 Δεκέμβριος 2019
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
Δήμος Καρπενησίου
Δήμαρχος ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διεύθυνση ΥΔΡΑΣ 6, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Τηλέφωνo 22373 50000
Fax 22373 50028
Νομαρχία Ευρυτανίας
Web Address www.karpenissi.gr
Email Address contact@karpenissi.gr
Δήμος Αγράφων
Δήμαρχος ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Διεύθυνση ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ, 36071
Τηλέφωνo 22373 51300
Fax 22373 51313
Νομαρχία Ευρυτανίας
Web Address www.agrafa.gr
Email Address info@agrafa.gr