ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 14 Δεκέμβριος 2019
Αποκ. Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση
Δήμος Κιλκίς
Δήμαρχος ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διεύθυνση Γ.ΚΑΠΕΤΑ 17, 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τηλέφωνo 23413 52100 / 52101 / 02
Fax 23413 52147
Περιφερειακή ενότητα Κιλκίς
Περιφερειακή ενότητα www.e-kilkis.gr
Email Address info@dhmoskilkis.gr
Δήμος Παιονίας
Δήμαρχος ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Διεύθυνση ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 75-77, 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
Τηλέφωνo 23433 50101 / 50100
Fax

23430 23378

23433 50160

Περιφερειακή ενότητα Κιλκίς
Web Address www.municipalityofpaionia.gr
Email Address info@municipalityofpaionia.gr