ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023

Αποφάσεις – Προεδρικά Διατάγματα Διαχείριση Στερεών Οικιακών Αποβλήτων

Αποφάσεις – Προεδρικά Διατάγματα
193 Απόφαση ΤΕΔΚΝΑ για φορέα διαχείρισης του ΕΣΔΚΝΑ
48442 44η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (19-9-2001)
319/Φ.περ.Σ-Α/06 Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Αττικής