Τρίτη 24 Μαΐου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
16/05/2016
(16771/13-5-2016) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιδότησης διακρατικών έργων αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και/ή των παιδιών

(16770/13-5-2016) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων επιδότησης διακρατικών έργων προώθησης καλών πρακτικών των ρόλων των δύο φύλων

(16772/13-5-2016) 3o Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Υγείας, 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων υγειονομικής περίθαλψης των προσφύγων

(15344/9-5-2016) Απόδοση εσόδων από ΚΑΠ 2016 στους Δήμους της Χώρας για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους

Επικαιροποιημένο Στατιστικό Ληξιαρχικών Πράξεων ΠΣΛΗΠ (Tελευταία Eνημέρωση 16-05-2016, 07:10)

(12471/13-5-2016) Κατανομή πιστώσεων από ΚΑΠ 2016 σε Συνδέσμους ΟΤΑ της Χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.