Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Δ/νση Ειδικού Ληξιαρχείου του ΥΠ.ΕΣ
 
Καλώς ήλθατε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ειδικού Ληξιαρχείου.
Η Διεύθυνση Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών λειτουργεί ως Διεύθυνση από το έτος 1995. Έχει ως αντικείμενο την καταχώριση (μεταγραφή) των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν Έλληνες πολίτες και συντάσσονται στην αλλοδαπή, καθώς και την διόρθωση ή την μεταβολή στοιχείων αυτών.

Συγκεκριμένα το Ειδικό Ληξιαρχείο ασχολείται με :
1. Καταχωρίσεις ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, γάμων, θανάτων που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν Έλληνες πολίτες.
2. Μεταβολές, διορθώσεις, συμπληρώσεις αυτών των ληξιαρχικών πράξεων.
3. Καταχώριση ληξιαρχικών πράξεων, μετά τον καθορισμό της Ελληνικής Ιθαγένειας.
4. Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων στους ΟΤΑ για ενημέρωση των δημοτολογίων.
5. Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων στους ΟΤΑ για ενημέρωση των μητρώων αρρένων.
6. Χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
 


Διεύθυνση Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών
Μητροπόλεως 60, 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: 213 136 4300
Γραμματεία: 213 152 2521
Fax: 210 3225664
Email : el@ypes.gr