Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Δ/νση Ειδικού Ληξιαρχείου του ΥΠ.ΕΣ
 
Αγαπητοί πολίτες καλώς ήλθατε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Ειδικού Ληξιαρχείου.
Σκοπός του, είναι η ενημέρωση σας, με όσο δυνατόν καλύτερο τρόπο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Ο τόπος αυτός έχει κατασκευαστεί για να σας παρέχει την άμεση επικοινωνία με το Ειδικό Ληξιαρχείο
και την έγκαιρη ενημέρωση σε θέματα που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα.
Όπως, ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, γάμου, θανάτου, κ.τ.λ.