Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
09/08/201045314Μετατάξεις υπαλλήλων των ΤΥΔΚ σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 3852/2010
04/08/201043094ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Δημοσίευση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3856/10, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- διευκρινήσεις
04/08/201034094Δημοσίευση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3856/10, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως- διευκρινήσεις
23/07/20103990Έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν.3856/10 
Διευκρινήσεις
20/07/201040623

Έκδοση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την μετάταξη προσωπικού των υφιστάμενων κρατικών περιφερειών σε περιφέρειες του ν.3852/2010

Υπόδειγμα Απόφασης

12/07/201038541Έκδοση Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τη μετάταξη του προσωπικού των Ν.Α. σε Δήμους

Υπόδειγμα Απόφασης
28/06/201035641ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μετατάξεις προσωπικού των υφιστάμενων κρατικών περιφερειών σε περιφέρειες σύμφωνα με το άρθρο 256 του ν.3852/2010
28/06/201035641Μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Περιφέρειες σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν. 3852/2010.
25/06/201035624Μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε δήμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 ν.3852/2010
16/06/201010«Μετάταξη προσωπικού των υφιστάμενων κρατικών Περιφερειών σε Περιφέρειες του Ν. 3852/2010»