Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
28/12/201052Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες
28/12/201047Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους.
13/12/201040Άμεσες ενέργειες των νομαρχιακών αρχών για την οργάνωση και λειτουργία των περιφερειών.
13/12/201039 Άμεσες ενέργειες των νυν δημοτικών αρχών για την οργάνωση και λειτουργία των νέων Δήμων.
30/11/201065586Μεταφορά καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Δήμους
26/11/201036Μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 παρ.2 του ν.3852/2010
23/11/201035Μετατάξεις προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 256 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
18/11/201034Ένταξη προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασχολείται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στις Περιφέρειες (άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3879/2010)
29/09/201020868Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Εγκύκλιος 20868
18/08/201047176Μετάταξη - μεταφορά προσωπικού των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στις Δ/νσεις αστικής κατάστασης & αλλοδαπών & μετανάστευσης ή στις Δ/νσεις ιθαγένειας των κρατικών περιφερειών του Ν. 3852/2010
1 2 3   Επόμενη