Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

 • Ν. 4483/2017 (απόσπασμα) - Λήψη
   
 • ΥΑ 2816/30.01.2018 (350Β΄) - Λήψη
   
 • Εγκύκλιος 9/2018 (6137/02.03.2018) - Λήψη
   
 • Εγκύκλιος 14/2018 (15407/27-4-2018): Στοιχεία Προσωπικού & Μισθοδοσίας - Λήψη    
   
 • Έγγραφο ΥΠΕΣ 7826/4-2-2019 : Υποβολή νέου Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας [οδηγίες για τις νέες στήλες του ΜΔ].- Λήψη