Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

  • Ν. 4483/2017 (απόσπασμα) - Λήψη
     
  • ΥΑ 2816/30.01.2018 (350Β΄) - Λήψη
     
  • Εγκύκλιος 9/2018 (6137/02.03.2018) - Λήψη
     
  • Εγκύκλιος 14/2018 (15407/27-4-2018): Στοιχεία Προσωπικού & Μισθοδοσίας - Λήψη