Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

Προδιαγραφές WebServices Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας (Οικονομικά) - Λήψη

Προδιαγραφές WebServices ΟΤΑ (Οικονομικά) - Λήψη

XSDs -  Λήψη