Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ

 1. Ενέργειες στατιστικών ανταποκριτών μετά τον ορισμό τους

  Μετά τον ορισμό τους, οι στατιστικοί ανταποκριτές οφείλουν:

  1. Να αποστείλουν την απόφαση ορισμού σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: k.tryposkoufis@ypes.gr, m.stavridou@ypes.gr, mar.chioti@ypes.gr και m.gariou@ypes.gr

  2. Να μελετήσουν το θεσμικό πλαίσιο, τις εγκύκλιες οδηγίες και όλες τις λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδρομή Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση \ Κόμβος Διαλειτουργικότητας.

  3. Να δημιουργήσουν λογαριασμό στην εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» στη διεύθυνση komvos.ypes.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες του Οδηγού ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στην διαδρομή Αποκ. Διοίκηση - Αυτ/ση \ Κόμβος Διαλειτουργικότητας.

  4. Να αιτηθούν τη δημιουργία λογαριασμού στη δεύτερη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (http://www.eetaa.gr/apps/modota.jsp) στη ενότητα «Οδηγίες για την Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα»

  5. Να μεριμνήσουν για την έναρξη αποστολής των στοιχείων στις δύο (2) βάσεις: στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (βάση ΕΕΤΑΑ).
   
<< επιστροφή