Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

  • Αναφορές για ομάδες εσόδων Α και Β Περιφερειών - Λήψη
     
  • Αναφορές για ομάδες εσόδων Ι και ΙΙ Δήμων - Λήψη
     
  • Αναφορές για χρήστες ΑΔ - Λήψη