Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
    Καταστάσεις ενσωμάτωσης τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων ΝΠΔΔ στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ


Αριθμός πρωτ. του εγγράφου Για την περίοδο
14089 / 02-05-2017 02/05/2017 - 31/07/2017
3473 / 01-02-2017 01/02/2017 - 30/04/2017
33739 / 01-11-2016 01/11/2016 - 31/01/2017
24869 / 01-08-2016 01/08/2016 - 31/10/2016
14933 / 04-05-2016 04/05/2016 - 31/07/2016
3122 / 02-02-2016 02/02/2016 - 30/04/2016
38408 / 03-11-2015 03/11/2015 - 29/01/2016
27496 / 03-08-2015 03/08/2015 - 31/10/2015
15101 / 04-05-2015 04/05/2015 - 31/07/2015
7491 / 02-03-2015 02/03/2015 - 30/04/2015