Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
     Καταστάσεις ενσωμάτωσης μηνιαίων οικονομικών στοιχείων ΝΠ εκτός ΜΦΓΚ στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ


Αριθμός πρωτ. του εγγράφου Για την περίοδο
61284 / 01-11-2018 01/11/2018 - 30/11/2018
53742 / 03-10-2018 01/10/2018 - 31/10/2018