Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
     Καταστάσεις ενσωμάτωσης μηνιαίων οικονομικών στοιχείων ΝΠ εκτός ΜΦΓΚ στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ


Αριθμός πρωτ. του εγγράφου Για την περίοδο
16058/ 05-03-2019 01/03/2019 - 31/03/2019
7932/ 04-02-2019 01/02/2019 - 28/02/2019
390/ 03-01-2019 01/01/2019 - 31/01/2019
69980/ 01-12-2018 01/12/2018 - 31/12/2018
61284 / 01-11-2018 01/11/2018 - 30/11/2018
53742 / 03-10-2018 01/10/2018 - 31/10/2018