Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
06/02/20173948Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
16/03/201609Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (Α΄21), σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α
22/02/20165420Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
25/02/20157057Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
21/03/20146652Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ
30/01/20143259Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2014 στους ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού & τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1-Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-Προσωπικό στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-Προσωπικό από ΟΤΑ α΄ & β΄, με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4-Προσωπικό από ΟΤΑ α΄ & β΄, στο πλαίσιο προγραμμάτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-Προσωπικό στα ΝΠΙΔ, από ιδίους πόρους
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6-Προσωπικό στα ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο προγραμμάτων
31/12/201352510Άσκηση ενδίκων μέσων από τους ΟΤΑ
06/03/20138920Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το έτος 2013
Παράρτημα Β
Παράρτημα Γ
18/02/201340700Χορήγηση υπηρεσιακής άδειας σε υπαλλήλους-πιστοποιημένους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο
15/02/20136315Προσλήψεις στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
1 2   Επόμενη