Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
24/02/20118440Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
28/12/201051Διοικητικά συμβούλια ιδρυμάτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών
29/09/201020868Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Εγκύκλιος 20868
15/06/200743Συμμετοχή δημοτών ή κατοίκων στα διοικητικά συμβούλια των διαδημοτικών Λιμενικών Ταμείων των ΟΤΑ και διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου ΟΤΑ, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
18/05/200733Περιεχόμενο αποφάσεων των Γεν. Γραμματέων Περιφέρειας αναφορικά με τις συστατικές πράξεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ και την τροποποίηση αυτών.
26/01/20078Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.
1