Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
29/09/201020868Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Εγκύκλιος 20868
19/08/201047329Ρύθμιση προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών
16/08/201046760Πληροφορίες για το προσωπικό ορισμένου χρόνου
Πίνακας προσωπικού ορισμένου χρόνου
09/08/201045747Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές
28/07/201042781Αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ Α' Βαθμού
21/04/201020989Εξαίρεση προσωπικού ορισμένου χρόνου από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.2190/94 όπως ισχύει μέχρι 31-12-2010
19/04/201020441Πληροφορίες για την εξέλιξη της απασχόλησης 
           Πίνακας Μεταβολών
30/12/200977296Υπενθύμιση προθεσμιών εγκυκλίου ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/31336/21-12-2009
25/11/200971795Αναστολή Προκηρύξεων
27/05/200932552Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (προς κ.κ. Δημάρχους)