Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
29/09/201020868Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Εγκύκλιος 20868
30/03/200727Ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής των Συνδέσμων ΟΤΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 246 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
1