Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
29/01/200973945Διορισμός συνταξιούχου σε θέση επιστημονικού συνεργάτη ΟΤΑ.
07/11/200863237 (+44619)Μετάταξη – Απόσπαση υπαλλήλων
31/07/200846538Διαδικασία εκλογής αιρετών που θα μετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια υπαλλήλων ΟΤΑ.
29/07/200836Υπηρεσιακά Συμβούλια - Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)-Ειδικό έντυπο σημείωμα - Σχέδιο Α'
29/07/200836Υπηρεσιακά Συμβούλια - Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)-Ειδικό έντυπο σημείωμα - Σχέδιο Β'
29/07/200836Υπηρεσιακά Συμβούλια - Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)-Ειδικό έντυπο σημείωμα - Σχέδιο Γ'
29/07/200836Υπηρεσιακά Συμβούλια - Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)
17/06/200828Διευκρινίσεις ζητημάτων για μετακινήσεις - αποσπάσεις - μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ βάσει των διατάξεων του νέου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143 Α΄)
07/02/20085Καταβολή επιδόματος διαχειριστικών λαθών.
08/08/200752Κατάταξη υπαλλήλων OTA α΄ βαθμού