Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
23/05/201124840Άδειες και καθήκοντα καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων
11/02/201172254Αναγνώριση της προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη και για προαγωγή, του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ΚΔΚ

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβολίου του Κράτους υπ΄αριθ.432/2010
09/02/20116786Μετάταξη υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Β΄ Βαθμού και ΝΠΙΔ σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού παραμεθορίων περιοχών σύμφωνα με το ν. 2266/1994

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβολίου του Κράτους υπ΄αριθ.443/2010
29/09/201020868Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Εγκύκλιος 20868
05/08/201046588Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβολίου του Κράτους υπ΄αριθ.144/2010
19/05/201025733Χορήγηση άδειας διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις
30/12/200969435Μεταβίβαση αρμοδιότητας του δημάρχου προς σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης των προϊσταμένων Διευθύνσεων σε αντιδήμαρχο

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβολίου του Κράτους υπ΄αριθ.421/2009
16/12/200973367Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής του ν.3801/09

Ενημέρωση επί της δημοσίευσης του ν.3801/2009

Υπαγωγή οφειλών στο ν.3801/2009, οι οποίες προέκυψαν μετά από διαδικασία συμβιβασμού, στο πλαίσιο των οικείων επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών
14/07/2009230/2009Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία Άρθρου 183 ΚΚΔΚΥ
19/06/200927887