Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
18/05/201617428Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων – Σύστημα προαγωγών στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
20/04/201613680Κατάταξη Μουσικών στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/2015
02/03/20166675Ωράριο εργασίας παιδαγωγικού προσωπικού παιδικών σταθμών
21/11/201323Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους Δήμους και τους Συνδέσμους αυτών με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3839/2010
Υπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
02/09/201317Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010
Υπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων
Υπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
Σχέδιο Α’
Σχέδιο Β’
18/02/201340700Χορήγηση υπηρεσιακής άδειας σε υπαλλήλους-πιστοποιημένους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο
19/03/201211Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
22/12/201153495Θέματα αδειών δικηγόρων με έμμισθη εντολή των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού

Η υπ΄αριθμ. 439/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
14/07/201133310Επιστροφή των καθαριστών/στριών στις σχολικές μονάδες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς
07/07/201131983Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α’ Βαθμού
1 2 3 4   Επόμενη