Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
21/11/201323Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους Δήμους και τους Συνδέσμους αυτών με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3839/2010
Υπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
02/09/201317Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010
Υπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων
Υπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
Σχέδιο Α’
Σχέδιο Β’
18/02/201340700Χορήγηση υπηρεσιακής άδειας σε υπαλλήλους-πιστοποιημένους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο
19/03/201211Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
22/12/201153495Θέματα αδειών δικηγόρων με έμμισθη εντολή των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού

Η υπ΄αριθμ. 439/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
14/07/201133310Επιστροφή των καθαριστών/στριών στις σχολικές μονάδες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς
07/07/201131983Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α’ Βαθμού
23/05/201124840Άδειες και καθήκοντα καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων
11/02/201172254Αναγνώριση της προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη και για προαγωγή, του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ΚΔΚ

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβολίου του Κράτους υπ΄αριθ.432/2010
09/02/20116786Μετάταξη υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Β΄ Βαθμού και ΝΠΙΔ σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού παραμεθορίων περιοχών σύμφωνα με το ν. 2266/1994

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβολίου του Κράτους υπ΄αριθ.443/2010
1 2 3   Επόμενη