Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑ
05/05/20158325Αποδοχή Γνωμοδότησης
21/03/20146652Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ
20/02/201347184/12Κοινοποίηση γνωμοδότησης περί μεταφοράς προσωπικού σε περίπτωση λύσης δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης, που προέκυψε από συγχώνευση
25/02/20119373Γνωμοδότηση υπ΄αριθ. 39/2011 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την αυτοδίκαιη λύση επιχειρήσεων του π.δ.410/1995
28/12/201050Διετή προγράμματα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού
29/09/201020868Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Εγκύκλιος 20868
29/09/201055520Προθεσμία προσαρμογής δημοτικών – κοινοτικών επιχειρήσεων στις διατάξεις του ΚΔΚ
19/12/200777Διευκρινίσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις.
22/02/200716Νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ.
1