Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.


Επιλέξτε τον Δήμο, για να εμφανιστούν τα στοιχεία του :

Δήμος Νομού Ευρυτανίας


  • Δ. Καρπενησίου
  • Δ. Αγράφων

Δ. Καρπενησίου
 Δήμαρχος ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Διεύθυνση ΥΔΡΑΣ 6, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ,
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
 Τηλέφωνo 22373-50000
 Fax 22373-50028
 Νομαρχία Ευρυτανίας 
 Web Address www.karpenissi.gr  
 Email Address   contact@karpenissi.gr 
Δ. Αγράφων
 Δήμαρχος ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 Διεύθυνση ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ, 36071
 Τηλέφωνo 22373-51300
 Fax 22373-51313
 Νομαρχία Ευρυτανίας 
 Web Address www.agrafa.gr 
 Email Address  info@agrafa.gr 

« επιστροφή