Τρίτη 23 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

ΙΔΡΥΣΗ

Η Βιβλιοθήκη της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ιδρύθηκε το 1939 με το Β.Δ. 48/23.3.1939.
Υπάγεται στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου και στεγάζεται στο κτίριο
επί της Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2, στον 5ο όροφο, γραφεία 514-515.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κύρια λειτουργία της Βιβλιοθήκης είναι η ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου με άμεση ενημέρωση των
υπαλλήλων,αναπαραγωγή εγγράφων ή δανεισμό.

Καλύπτει κυρίως θέματα δικαίου, νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την αυτοδιοίκηση και τις εκλογές.

Πρόσβαση σε αυτή έχουν όλοι οι πολίτες. Η μελέτη του υλικού επιτρέπεται μόνο στο χώρο της βιβλιοθήκης.
Υπάρχει η δυνατότητα φωτοτύπισης του υλικού, όμως η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική για το κοινό.ΣΥΛΛΟΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ

- ΦΕΚ (από το 1832)

- Συνδρομές σε νομικά περιοδικά

- Κώδικες Νομοθεσίας

- Αποφάσεις ΣΤΕ

- Πρακτικά Βουλής

- Εγκύκλιοι (από το 1845)

- Εκλογική Νομοθεσία (από το 1920)

- Εκλογικά Αποτελέσματα

- Αρχείο στοιχείων για τη σύσταση και εξέλιξη των δήμων και κοινοτήτων

- Συλλογές συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών

- Βιβλία ιστορικής και αρχειακής αξίας

- Χάρτες (του ΓΕΣ)ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άννα Αργυριάδη και Κων/νος Γεωργιάδης

Τηλ. 213 136 4000

Email: library@ypes.gr

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2, 5ος όροφος, γραφείο 514-515.

Τ.Κ. 101 83