Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
18/6/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙ@" ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

e-mail: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ 18 Ιουνίου 2010

 

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου για την  “Ενίσχυση με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγει@”

 

Επισυνάπτονται συνημμένα το σχέδιο νόμου, καθώς και η αιτιολογική έκθεση.

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ