Πέμπτη 24 Απριλίου 2014
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
23/04/2014
(10854/17-4-2014) Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ (ΣΑΤΑ 2014) στους Δήμους και Συνδέσμους αυτών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

(15679/17-4-2014) Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ' αριθ. 14587/2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών "Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων"

(17/23-4-2014) Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις προσεχείς δημοτικές & περιφερειακές εκλογές, 18ης & 25ης Μαΐου 2014 & Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 25ης Μαΐου 2014

(Εγκύκλιος 18)Οδηγίες διενέργειας εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25/5/2014

(Πρ. Δ/μα 58) Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Εγκύκλιος 16/17-4-2014) Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων &  καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών, Μαΐου 2014

(15340/16-4-2014) Κατανομή πιστώσεων, από τους ΚΑΠ 2014 των Δήμων, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (ΣΑΤΑ)


Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.