Πέμπτη 02 Ιουλίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
01/07/2015
(22045/29-6-2015) Ομαλή έναρξη ψηφοφορίας

(21793/28-6-2015) Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

(22173/30-6-2015) Κατανομή 112.804.304,29 € σε Δήμους από ΚΑΠ 2015 προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, για Μάιο & Ιούνιο 2015

(22478/1-7-15) Υποστήριξη των πολιτικών κομμάτων στα ερωτήματα του δημοψηφίσματος και στην συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 10 του ν. 4023/2011

(22210/30-6-2015) Βιβλία και Πίνακες για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος

(22459-22460-22461-22462/1-7-2015) Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

(21796/29-6-2015) Έγκαιρη παράδοση αιθουσών διδακτηρίων για τη διαμόρφωση σε καταστήματα ψηφοφορίας ενόψει του προσεχούς δημοψηφίσματος


(22098-22217/30-06-2015) Παράδοση εκλογικών σάκων για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015


Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.