Κυριακή 29 Μαρτίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
10/02/2014Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΥΕ_ΦΕΚ 1024
ΚΥΑ Προσόντων
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (01-08)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (09-12)
04/01/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Πίνακα Αξιολογητών των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013
07/12/2012Προκήρυξη μετάταξης υπαλλήλων (ορθή επανάληψη)
08/03/2012Ανακοίνωση για τους Ελεγκτές Νομιμότητας Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
06/03/2012Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Έκθεσης Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων για την περίοδο 2007-2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή».
28/02/2012Υποψήφιοι Ελεγκτές Νομιμότητας Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. που αποκλείονται για τυπικούς λόγους
24/02/2012Αποτελέσματα για τις θέσεις των Ελεγκτών Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α
24/01/2012Ανακοίνωση για τα Αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας για τους υποψηφίους Ελεγκτές Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
22/12/2011Ανακοίνωση της Επιτροπής, αναφορικά με τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης πιστοποίησης γλωσσομάθειας των υποψηφίων για την επιλογή Ελεγκτών Νομιμότητας- Προκήρυξη Υπουργείου Εσωτερικών (υπ΄αριθμ.36366/2011) 
18/08/2011Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
για την επιλογή επτά (7) Ελεγκτών Νομιμότητας στις επτά (7) Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 9 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή)

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ
έντυπο ΙΔΙΩΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ )       ( έντυπο ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ )
1