Τετάρτη 01 Ιουνίου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
22/10/2015Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.)
Υπόδειγμα αίτησης
Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος
ΚΥΑ διάρθρωσης ΥΔΕΠΑΥΕ
ΚΥΑ προσόντων ΥΔΕΠΑΥΕ
02/04/2015Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης & Υποδιεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015
10/02/2014Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΥΕ_ΦΕΚ 1024
ΚΥΑ Προσόντων
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (01-08)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (09-12)
04/01/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Πίνακα Αξιολογητών των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013
07/12/2012Προκήρυξη μετάταξης υπαλλήλων (ορθή επανάληψη)
08/03/2012Ανακοίνωση για τους Ελεγκτές Νομιμότητας Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
06/03/2012Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Έκθεσης Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων για την περίοδο 2007-2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή».
28/02/2012Υποψήφιοι Ελεγκτές Νομιμότητας Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. που αποκλείονται για τυπικούς λόγους
24/02/2012Αποτελέσματα για τις θέσεις των Ελεγκτών Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α
24/01/2012Ανακοίνωση για τα Αποτελέσματα της Γραπτής Εξέτασης Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας για τους υποψηφίους Ελεγκτές Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1