Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
ΗμερομηνίαΘΕΜΑ
06/03/2017Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση (27) θέσεων Εθνικών εμπειρογνωμόνων με απόσπαση στην Ευρωπαϊκή επιτροπή
15/07/2016Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
15/07/2016Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
31/05/2016Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
22/10/2015Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.)
Υπόδειγμα αίτησης
Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος
ΚΥΑ διάρθρωσης ΥΔΕΠΑΥΕ
ΚΥΑ προσόντων ΥΔΕΠΑΥΕ
02/04/2015Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης & Υποδιεύθυνσης της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015
10/02/2014Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΥΕ_ΦΕΚ 1024
ΚΥΑ Προσόντων
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (01-08)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (09-12)
04/01/2013Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Πίνακα Αξιολογητών των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013
07/12/2012Προκήρυξη μετάταξης υπαλλήλων (ορθή επανάληψη)
08/03/2012Ανακοίνωση για τους Ελεγκτές Νομιμότητας Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
1