Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

 

 1. Μεταδημοτεύει στο Δήμο μου η σύζυγος ενός δημότη μου. Δεν ξέρω τι τρόπο κτήσης δημοτικότητας πρέπει να συμπληρώσω, καθώς δεν παντρεύονται τώρα, είναι δέκα χρόνια παντρεμένοι.
   
  Θα πρέπει να επιλέξετε την τιμή «μεταδημότευση λόγω γάμου». Η τιμή αυτή του κωδικολογίου του Ε.Δ. χρησιμοποιείται όταν ο ένας σύζυγος αιτείται τη μεταδημότευσή του στον ΟΤΑ όπου είναι εγγεγραμμένος ο άλλος, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής τελέσεως του γάμου.
   
 2. Μεταδημοτεύει στο Δήμο μου ένα ζευγάρι με το ανήλικο τέκνο του. Τι τρόπο κτήσης δημοτικότητας πρέπει να συμπληρώσω στο τέκνο;
   
  Όταν ένα ανήλικο τέκνο ακολουθήσει τον/τους γονέα/γονείς του σε μια μεταδημότευση, τότε ως τρόπος κτήσης δημοτικότητας από τις τιμές του κωδικολογίου του Εθνικού Δημοτολογίου θα πρέπει να επιλεγεί η τιμή «Λόγω μεταδημότευσης του γονέα».
   
 3. Προσπαθώ να εγγράψω κάποιον που έρχεται λόγω μεταδημότευσης στο Δήμο μου αλλά δεν έχει ληξιαρχικά στοιχεία γέννησης, και δεν μπορώ. Τι πρέπει να κάνω;
   
  Το Εθνικό Δημοτολόγιο έχει προβλέψει στην κίνηση «εισαγωγή εγγραφών λόγω χειρόγραφης μεταδημότευσης» να μη ζητούνται υποχρεωτικά τα ληξιαρχικά στοιχεία. Επομένως, με αυτή την κίνηση θα πρέπει να εγγράψετε τον μεταδημοτεύοντα στο Δήμο σας και δε θα σας ζητηθούν τα ελλείποντα ληξιαρχικά στοιχεία γέννησης.
   
 4. Είμαι ΟΤΑ ενταγμένος στο ΟΠΣΕΔ και επιχειρώντας την εγγραφή κάποιου που έρχεται με μεταδημότευση, χρησιμοποιώντας την κίνηση «εισαγωγή εγγραφών λόγω χειρόγραφης μεταδημότευσης», μου επιστρέφετε το μήνυμα λάθους ότι δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω γιατί ο ΟΤΑ προέλευσης είναι ενταγμένος στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Γιατί;
   
  Όπως προκύπτει από το ανωτέρω μήνυμα του ΟΠΣΕΔ, ο ΟΤΑ προέλευσης είναι και αυτός ενταγμένος στο ΟΠΣΕΔ και επομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κίνηση «εισαγωγή εγγραφών λόγω χειρόγραφης μεταδημότευσης» η οποία επιτρέπεται μόνο όταν ο ΟΤΑ προέλευσης δεν έχει εισαχθεί στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Αυτό που θα πρέπει, λοιπόν, να κάνετε είναι να ακολουθήσετε την αυτοματοποιημένη διαδικασία μεταδημότευσης που έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου του Εθνικού Δημοτολογίου, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία που οφείλει να σας παρέχει η, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου σχεδιασμένη, τοπική εφαρμογή δημοτολογίου σας.
   
<< επιστροφή