Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

 

 1. Στο χειρόγραφο βιβλίο δημοτολογίου βρήκα μια παλιά μερίδα η οποία δεν έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό δημοτολόγιο. Τα δύο μέλη της έχουν ελάχιστα στοιχεία. Μπορώ να την καταχωρίσω τώρα που έχω κάνει εγκατάσταση του Εθνικού Δημοτολογίου;
   
  Ναι, μπορείτε να καταχωρήσετε τη μερίδα αυτή και θα είναι πολύ λίγα τα υποχρεωτικά πεδία που θα σας ζητηθούν. Αυτό γιατί το Εθνικό Δημοτολόγιο έχει προβλέψει τη διαδικασία της "ψηφιοποίησης" για τις περιπτώσεις χειρόγραφων μερίδων/μελών οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή δημοτολογίου. Παρέχεται η δυνατότητα της εκ των υστέρων καταχώρισης των μερίδων/μελών αυτών, με την επισήμανσή τους ως ¨ψηφιοποιημένων¨ και την ελαχιστοποίηση των απαραίτητων προς συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων.
   
 2. Ένας δημότης μας είναι παντρεμένος με αλλοδαπή και ζητά το τέκνο αυτής να εγγραφεί στην οικογενειακή του μερίδα.Συγκριμένα η δομή της μερίδας έχει ως εξής: No1 κανονική εγγραφή ανδρός, Νο2 ενδεικτική εγγραφή της αλλοδαπής συζύγου του, Νο3+Νο4 κανονικές εγγραφές των τέκνων που απέκτησαν μαζί το Νο1 με το Νο2. Μπορώ να εγγράψω το τέκνο, που ήδη είχε η αλλοδαπή πριν το γάμο, στο Νο5;
   
  Κάθε μέλος μιας οικογενειακής μερίδας απαιτείται να έχει συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της μερίδας αυτής. Επομένως, το τέκνο για το οποίο ρωτάτε δεν μπορεί να εγγραφεί σ΄αυτήν τη μερίδα, καθώς δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το αρχικό μέλος της.
   
 3. Οποιοδήποτε στοιχείο και αν μεταβάλω σε ενδεικτική εγγραφή μου ζητείται υποχρεωτικά απόφαση Δημάρχου. Εμείς μέχρι σήμερα για τις μεταβολές που κάναμε σε ενδεικτικές εγγραφές δεν παίρναμε ποτέ απόφαση Δημάρχου. Είναι σωστό να αναφέρεται η απόφαση σε ενδεικτική εγγραφή;
   
  Σύμφωνα με το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 497/1991 «Κώδικας διαταγμάτων για τα δημοτολόγια» κάθε μεταβολή στο δημοτολόγιο ενεργείται πάντοτε με πράξη του Δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας. Το π.δ. δε διακρίνει μεταξύ κανονικών και ενδεικτικών εγγραφών αλλά αναφέρεται γενικά στις μεταβολές. Επομένως, για οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα σε εγγραφή δημοτολογίου, κανονική ή ενδεικτική, απαιτείται να ληφθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
   
 4. Θα πρέπει να διαγράφω και τις ενδεικτικές εγγραφές, όπως και τις κανονικές; Η τακτική μας ήταν να μην βάζουμε στοιχεία διαγραφής στις ενδεικτικές (απλά σημειώναμε στις παρατηρήσεις το γεγονός που συνέβαινε).
   
  Ναι, ανεξαρτήτως του είδους εγγραφής, δηλαδή τόσο στις κανονικές όσο και στις ενδεικτικές εγγραφές, θα πρέπει να συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία διαγραφής, όταν λαμβάνει χώρα ένα γεγονός που συνεπάγεται τη διαγραφή του ατόμου από την οικογενειακή μερίδα, όπως για παράδειγμα ο θάνατος, το διαζύγιο, η προσβολή πατρότητας κλπ. Η τακτική που ακολουθούσατε δεν ήταν η ορθή, καθώς δυσχέραινε την ορθή απεικόνιση της οικογενειακής κατάστασης του αρχικού μέλους της μερίδας.
   
 5. Καταχωρώντας τον τόπο γέννησης κατά τη νέα εγγραφή ενός δημότη, συμπληρώνω τη χώρα γέννησης που είναι Ελλάδα αλλά δεν με αφήνει να συμπληρώσω την πόλη. Γιατί;
   
  Προφανώς προσπαθείτε να καταχωρήσετε την πληροφορία στο πεδίο «πόλη» κάτι που δεν είναι ορθό. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου, όταν η γέννηση έλαβε χώρα εντός Ελλάδος υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση του πεδίου «ΟΤΑ» (και επιπλέον προαιρετική των πεδίων «Τοπικό Διαμέρισμα» και «οικισμός»). Το πεδίο «πόλη» συμπληρώνεται μόνο όταν η χώρα γέννησης είναι διάφορη της Ελλάδος.
   
<< επιστροφή