Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

 

 1. Εκτυπώνω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και δεν εμφανίζεται το είδος γάμου (αν δηλαδή είναι θρησκευτικός ή πολιτικός). Γιατί;
   
  Από τα ενιαία πρότυπα πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου έχει αφαιρεθεί το είδος γάμου, ως στοιχείο από τα οποίο δύναται να προκύψει ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.
   
 2. Όποιο πιστοποιητικό και να εκτυπώσω δεν εμφανίζεται ούτε ο τρόπος κτήσης δημοτικότητας ούτε ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας. Γιατί;
   
  Από τα ενιαία πρότυπα πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου έχει αφαιρεθεί και ο τρόπος κτήσης δημοτικότητας και ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας. Ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας θα πρέπει υποχρεωτικά, όμως, να εκτυπώνεται μόνο στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μόνο όταν η χρήση αυτού είναι η μεταδημότευση.
   
 3. Γιατί στα πιστοποιητικά δεν εκτυπώνεται το σήμα-έμβλημα του Δήμου μας? Μπορώ να ζητήσω από την εταιρεία να το προσθέσει;
   
  Στα πλαίσια του Εθνικού Δημοτολογίου πραγματοποιήθηκε τυποποίηση των πιστοποιητικών που αφορούν τη δημοτική κατάσταση των πολιτών, με την κατάρτιση συγκεκριμένου αριθμού ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών η χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική, στη μορφή που διατίθενται μέσω του Ε.Δ., από το σύνολο των ΟΤΑ της Χώρας. Επομένως, οι ΟΤΑ δεν μπορούν προβούν σε καμία μεταβολή στη μορφή των πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου. Η απεικόνιση του σήματος-εμβλήματος του κάθε ΟΤΑ θα αλλοίωνε την ομοιομορφία των πιστοποιοητικών και για το λόγο αυτό δεν επετράπη. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως, εφόσον το επιθυμείτε, το σήμα σας μπορεί να απεικονίζεται στο χαρτί στο οποίο εκτυπώνεται το πιστοποιητικό.
   
 4. Οι αποφάσεις που είναι εσωτερικά έγγραφα θα πρέπει να δημιουργηθούν από την αρχή ξεχωριστά για κάθε δήμο χωρίς να υπάρχουν προδιαγραφές από το Ε.Δ.;
   
  Στα πλαίσια του Εθνικού Δημοτολογίου πραγματοποιήθηκε τυποποίηση των πιστοποιητικών που αφορούν τη δημοτική κατάσταση των πολιτών και όχι των αποφάσεων Δημάρχου, καθώς ήταν αδύνατον να καλυφθούν και να τυποποιηθούν όλες οι πιθανές αποφάσεις που μπορεί να εκδοθούν από έναν Δήμαρχο για κάθε εξειδικευμένη περίπτωση. Κάθε ΟΤΑ, λοιπόν, μπορεί να συνεχίσει να εκδίδει αποφάσεις με ό,τι μορφή επιθυμεί, σύμφωνα βεβαίως με τις τυχόν ανά περίπτωση υπάρχουσες νομοθετικές επιταγές.
   
 5. Δεν βρίσκω το πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων.
   
  Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων δεν υπάρχει στα ενιαία πρότυπα πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου και αυτό γιατί κατόπιν επικοινωνίας μας με τη στρατολογία προέκυψε ότι καλύπτονται, εάν στις περιπτώσεις που χορηγείτο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων, εκδίδεται πλέον πιστοποιητικό γέννησης.
   
 6. Μπορώ να χορηγήσω πιστοποιητικό σε κάποιον που έχει διαγραφεί λόγω απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
   
  Σύμφωνα με την αριθμ. 1636/ Φ.ΕΡΩΤ.46/ 05-06-2003 ατομική γνωμοδότηση του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου μας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία μας, δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού από το Δήμαρχο σε περίπτωση ατόμου διαγραφέντος από το Δημοτολόγιο λόγω απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί, όμως, κατ΄ αρχήν να χορηγηθεί αντίγραφο της οικογενειακής μερίδας, όπως εκείνη έχει τηρηθεί μέχρι την επελθούσα διαγραφή λόγω απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας.
   
 7. Μπορώ να συνεχίσω να εκδίδω τις βεβαιώσεις με τη μορφή που τις εξέδιδα πριν το Εθνικό Δημοτολόγιο;
   
  Ναι, στα πλαίσια του έργου του Εθνικού Δημοτολογίου προχωρήσαμε σε τυποποίηση μόνο των πιστοποιητικών και όχι των βεβαιώσεων που εκδίδονται από τα δημοτολόγια της Χώρας, οι οποίες συνεχίζουν να εκδίδονται με τις υπάρχουσες μορφές.
   
 8. Γιατί στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκτύπωσα δεν εμφανίζονται οι πρώην σύζυγοι του αρχικού μέλους (που είναι διαγραμμένες λόγω διαζυγίου);
   
  Αναφορικά με την εκτύπωση των πρώην συζύγων (που είναι εγγεγραμμένoι/ες στη μερίδα είτε με κανονική είτε με ενδεικτική εγγραφή αλλά με στοιχεία διαγραφής) στα πιστοποιητικά, η προδιαγραφή που έχει δοθεί από το ΥΠ.ΕΣ. στις κατασκευάστριες εταιρείες εφαρμογών δημοτολογίου είναι ότι η εκτύπωση τους ή μη θα πρέπει να εναπόκειται στην επιλογή του υπαλλήλου του δημοτολογίου. Ο χρήστης, δηλαδή, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει, αναλόγως της περίπτωσης και εφαρμόζοντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία, πριν την εκτύπωση του πιστοποιητικού το εάν θα εμφανιστούν σε αυτό οι πρώην σύζυγοι. Εάν η τοπική εφαρμογή του δημοτολογίου σας δεν σας παρέχει τη δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην κατασκευάστρια εταιρεία αυτής.
   
<< επιστροφή