Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.

 

 1. Τα Ληξιαρχικά στοιχεία του γάμου στο παλαιό πρόγραμμα του δημοτολογίου μας δεν ήταν κωδικοποιημένα αλλά τοποθετημένα στο πεδίο των παρατηρήσεων. Πως θα περαστούν αυτά στην εφαρμογή του Νέου Εθνικού Δημοτολογίου; 
   
  Στην εφαρμογή του Εθνικού Δημοτολογίου (ΕΔ) που έχετε πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα ληξιαρχικά στοιχεία (γάμου, γέννησης). Αυτά που βρίσκονται στις παρατηρήσεις πρέπει ένα ένα να τοποθετηθούν στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής. Η εταιρεία που σας υποστηρίζει μπορεί να σας δώσει την Κατάσταση Αντιστοιχήσεων και την Αναφορά Λαθών (βλ. παραρτήματα Ε και Ζ αντίστοιχα, της απόφασης) για να δείτε τις εκκρεμότητες που έχετε.
   
 2. Τα περισσότερα ληξιαρχικά στοιχεία δεν είναι καταγεγραμμένα γιατί δεν ήταν απαραίτητο στοιχείο για το δημοτολόγιο. Πως θα τα συγκεντρώσουμε; 
   
  Η πρώτη προσπάθεια γίνεται αναζητώντας στοιχεία από τον φάκελο του δημότη. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τις πιο πρόσφατες μερίδες και πηγαίνοντας προς τα πίσω να συμπληρώνετε τις μερίδες με τα στοιχεία που βρίσκετε. Αν δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά στα βιβλία σας μπορείτε να ζητάτε από τους πολίτες που προσέρχονται στο δημοτολόγιο του Δήμου, τις ληξιαρχικές πράξεις που σας λείπουν.
   
 3. Πως θα γίνει η συγχώνευση των οικογενειακών μερίδων στις περιπτώσεις που τα μέλη της οικογένειας ήταν εγγεγραμμένα σε μερίδες διαφορετικών Καποδιστριακών δήμων οι οποίοι συνενώθηκαν στον ίδιο Καλλικράτειο Δήμο. 
   
  Κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 42 «Συγχωνεύσεις οικογενειακών μερίδων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη» (αριθμός εγκυκλίου 42 με αριθ. πρωτ. Φ.131360/2104/5-8-2011) της Δ/νσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, θα πρέπει να παραμείνει μόνο η μία μερίδα και να διαγραφούν οι άλλες.
   
 4. Πως θα γίνει η ενοποίηση των διπλών οικογενειακών μερίδων στις περιπτώσεις που στον ίδιο δήμο υπήρχε παραπάνω από μία φορά η ίδια οικογενειακή μερίδα;
   
  Κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 42 «Συγχωνεύσεις οικογενειακών μερίδων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη» (αριθμός εγκυκλίου 42 με αριθ. πρωτ. Φ.131360/2104/5-8-2011) της Δ/νσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, θα πρέπει να παραμείνει μόνο η μία μερίδα και να διαγραφούν οι άλλες.
   
 5. Όσον αφορά τους τόπους γέννησης στο πεδίο "Δήμος" έχει περαστεί από τη μετάπτωση ο Καποδιστριακός Δήμος. Αυτό είναι στοιχείο που επιβάλεται να αλλάξει, δηλαδή να καταχωρηθεί στο πεδίο ¨Δήμος¨ ο "Καλλικράτειος" Δήμος και στο πεδίο Δημ. Ενότ. ο "Καποδιστριακός" Δήμος;
   
  Τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στον τόπο γέννησης δεν θα αλλάξουν. Στην εκτύπωση θα εμφανίζεται αυτόματα (μέσω του προγράμματός σας) στο πεδίο του Δήμου ο Καλλικράτειος Δήμος.
   
 6. Σε παλιές εγγραφές, κυρίως ενδεικτικές, δεν υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν στοιχεία για το δημότη, πολλές φορές ούτε το έτος γέννησης. Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;
   
  Στις παλιές ή ενδεικτικές εγγραφές για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε στο φάκελο των δημοτών, εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος αναζήτησής τους, θα ζητούνται από το δημότη, όταν αυτός εμφανιστεί στην υπηρεσία σας. Σκοπός είναι να συμπληρωθούν και αυτές οι εγγραφές με όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία
  .  
 7. Οι νέες εγγραφές που γράφονται στον Καλλικράτειο δήμο δεν έχουν συμπληρωμένη τη Δημοτική Ενότητα. Οι αναφορές λαθών που τυπώνονται με σκοπό την βελτίωση των δεδομένων, γίνεται ανά Δημοτική Ενότητα. Αν οι νέες εγγραφές έχουν λάθη δεν θα συμπεριληφθούν στις εκτυπώσεις αυτές. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;
   
  Εκτός από τις εκτυπώσεις ανά Δημοτική Ενότητα θα πρέπει να τυπωθεί και μια αναφορά λαθών για τις εγγραφές που έχουν τιμή «NULL» στο πεδίο της Δημοτικής Ενότητας.
   
<< επιστροφή