Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
18/01/20193553Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύειΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
18/01/20193559Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ κατανομή.
Χρηματική εντολή της Α΄ κατανομής έτους 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15/01/20192989Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11/01/20191921Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018. - Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικόΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
09/01/20192919Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΑΜΘ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΑΜΘ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
09/01/20192916Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
04/01/20191250Εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α΄), «Πρόγραμμα ‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’»ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
28/12/201878043 Παράταση προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
28/12/201878020  Συμπληρωματική κατανομή ποσού 29.700.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικώνν και λοιπών γενικών δαπανών τους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
24/12/201838Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των αυτοδιοικητικών (δημοτικών και περιφερειακών) εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2019 - Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.ΕΚΛΟΓΩΝ
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ...   Επόμενη