Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
29/01/20196284Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύειΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
29/01/20193Αντιμετώπιση υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου ως υπηκόων κράτους-μέλους Ε.Ε. σε περίπτωση πιθανής αποχώρησης χωρίς συμφωνίαΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
24/01/20195792Τροποποίηση της αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19.02.2018 (Β ́315) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης»
Τροποποίηση της αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19.02.2008 (Β’315) υπουργικής απόφασης
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
24/01/20194959 Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις ΠεριφέρειεςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
23/01/20194941 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - A΄ Κατανομή έτους 2019ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
22/01/20194365Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019
ΕΚΛΟΓΩΝ
21/01/20193955Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΟΤΑ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ & ΝΠΔΔ - ΚΑΠ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α - ΝΠΙΔ ΟΤΑ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2β - ΝΠΙΔ ΟΤΑ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3α & 3β - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4α & 4β - ΑΝΤΙΤΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
18/01/20195137Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
18/01/20195136Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
18/01/20193548Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύειΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...   Επόμενη