Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
09/10/201855034Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Ι΄ Κατανομή έτους 2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
09/10/201854996Κατανομή ποσού ύψους 73.500.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ τρέχοντος έτους και μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, του προσωπικού τους.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
09/10/201854910Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ι΄ κατανομή έτους 2018.
Χρηματική εντολή της Ι΄ κατανομής έτους 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08/10/201854697Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτώνΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
04/10/201853782Κατανομή ποσού ύψους 6.396.868,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο
δικαιούχους, για τον μήνα Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
26/09/201851838

 Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20/09/201850218Γνωστοποίηση της με αριθμό 4/2018 γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. για θέματα είσπραξης των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α
ΝΣΚ-4/2018 Γνωμοδότηση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
20/09/201850206Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στις Περιφέρειες της Χώρας,προς κάλυψη δαπανών τους - Θ΄ Κατανομή έτους 2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19/09/201849810Κατανομή ποσού 27.793.200,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
17/09/201849038Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους 
Θ΄ κατανομή έτους 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...   Επόμενη