Πέμπτη 18 Απριλίου 2019
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
08/03/201917278Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08/03/201917194Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.ΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
01/03/201915249Οδηγίες για τη λογιστικοποίηση των χρηματοροών από την εκτέλεση δανειακών συμβάσεων των δήμων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
28/02/201915250Οδηγίες για τη καταγραφή στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ των χρηματοροών από την εκτέλεση δανειακών συμβάσεων των ΔΕΥΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
28/02/201914623Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτους 2019ΕΚΛΟΓΩΝ
27/02/201914135Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Βουλευτικών Εκλογών έτους 2019ΕΚΛΟΓΩΝ
26/02/201913524Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Xώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
25/02/201913124Εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19/02/201911532Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας,προς κάλυψη δαπανών τους - Β ́ Κατανομή έτους 2019.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19/02/201911344Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμούΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...   Επόμενη