Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
11/07/201723618Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους - 1η και 2η μηνιαία κατανομή έτους 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
11/07/201723603Κατανομή ποσού 22.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
11/07/201722851Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00€ στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
07/07/201720512Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Ζ’ κατανομή έτους 2017
Χρηματική εντολή της Ζ΄ κατανομής έτους 2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/07/201722708Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
03/07/201720Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων στο Δήμο Αγίου Νικολάου ΚρήτηςΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
03/07/201722004Κατανομή ποσού ύψους 5.960.058,78€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2017 προς καταβολή διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Ιούνιο τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
30/06/201719Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)- Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές

ANTAPODOTIKASEP17_
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
29/06/201718Άρθρο 1Β παρ.1 του ΚΕΙ – Φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίαςΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29/06/201721722Κατανομή ποσού ύψους 112.229.848,02 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάιο –Ιούνιο 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...   Επόμενη