Κυριακή 26 Απριλίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
03/02/20154091Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2015 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους, Β΄ Κατανομή 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
03/02/20154470Επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους ΚΑΠ 2015, ποσού 5.760.835,64€, προς καταβολή διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για μήνα Ιανουάριο τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
03/02/20154713Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, Β΄ Κατανομή 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
03/02/20154497Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών Α΄ βάθμιας & Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης &  αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, από 1-1-2015 έως 31-3-2015 & απολογιστικών στοιχείων κόστους & αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, από 1-9-2014 έως 31-12-2014
ΚΟΣΤΟΣ1
ΚΟΣΤΟΣ2
ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
22/01/20153232Συμπληρωματική επιχορήγηση Δήμων με ποσό 264.711,68 € από τους ΚΑΠ 2015, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσης περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014, για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων, καθώς και  υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το ν. 3852/2010ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
21/01/20152952Αποστολή καταλόγων Εφετείων και Περιφερειακών ΕνοτήτωνΕΚΛΟΓΩΝ
21/01/20152958Πίνακες αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015ΕΚΛΟΓΩΝ
21/01/20152954Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
20/01/20152730Ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των εκλογώνΕΚΛΟΓΩΝ
20/01/20158Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   Επόμενη