Τρίτη 03 Μαΐου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
22/02/20165420Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
22/02/20165411Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016
Πίνακας Β΄ για Περιφέρειες
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
19/02/201608Εγκύκλιος 8/2016 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2015)ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
19/02/20164677Κατανομή ποσού ύψους 18.363.755,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2016, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
17/02/201606Υποβολή μηνιαίας έκθεσης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Τελικοί πίνακες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
16/02/201607Οδηγίες σχετικά με την υποβολή στοιχείων Ισολογισμού της Εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010 και στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
08/02/20163679Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2016, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
08/02/20163265Κατανομή ποσού ύψους 5.950.014,44 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2016 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
02/02/20163280Μηχανισμός για τη διασφάλιση έγκαιρης παροχής οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών
Δελτίο για τις Μεταναστευτικές-Προσφυγικές ροές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
01/02/20163012Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Β΄ κατανομή έτους 2016
Χρηματική εντολή της Β΄ κατανομής έτους 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   Επόμενη