Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
29/06/201621823Συμπληρωματική κατανομή συνολικού ποσού 71.625,48 € σε Δήμους της Χώρας, από τους ΚΑΠ έτους 2016, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το ν. 3852/2010ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
29/06/201621528Κατανομή ποσού ύψους 112.496.838,33 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
28/06/201613Εγκύκλιος 13/2016 (Οδηγίες για δημοτολογική τακτοποίηση Συμφώνων Συμβίωσης)ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
27/06/201627265Τροποποίηση της αριθ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014», όπως ισχύειΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
22/06/201620277Κατανομή ποσού ύψους 2.596.075,20 € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2016, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της ΧώραςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
17/06/201620867Καθορισμός ορίου προϋπολογισμού δαπάνης μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία ύστερα από γνώμη τεχνικού συμβουλίουΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
16/06/201620551Κατανομή ποσού 35.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
15/06/2016638Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων ΣυμβίωσηςΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
14/06/2016566Υ.Α. ΤΑΔΚ 566/2016 (Μερική Ανάκληση της υπ. αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 (1984 Β’) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
14/06/201620300Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00 € στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ, προς καταβολή μισθοδοσίας μηνός Ιουλίου 2016, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   Επόμενη