Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
21/01/20152958Πίνακες αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015ΕΚΛΟΓΩΝ
21/01/20152954Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
20/01/20152730Ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των εκλογώνΕΚΛΟΓΩΝ
20/01/20158Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
19/01/20152507Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Α’ Κατανομή έτους 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
15/01/20151842Ονόματα - Εμβλήματα κομμάτωνΕΚΛΟΓΩΝ
14/01/20151935Κατανομή πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 των Δήμων, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (ΣΑΤΑ) – Α΄ κατανομή 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
14/01/20151839Υπόδειγμα προκήρυξης άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012ΕΚΛΟΓΩΝ
14/01/20151845Α΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
14/01/20151833Νέες ρυθμίσεις του ν.4304/2014 και τροποποίηση του ν.3023/2002 σχετικά με τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων. Έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής ΕλέγχουΕΚΛΟΓΩΝ
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   Επόμενη