Σάββατο 02 Ιουλίου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
09/05/201615344Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Ε΄ κατανομή έτους 2016
Χρηματική εντολή της Ε΄ κατανομής έτους 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
04/05/201611415Κατανομή ποσού ύψους 6.022.418,78 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
04/05/201614958Kατανομή ποσού 167.410,97 € στον Δήμο Αλίμου Ν. Αττικής από τους ΚΑΠ έτους 2016 προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
27/04/201614751Διαδικασία εκλογής Προέδρου και μελών της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και ΑντικυθήρωνΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
27/04/201614587Κατανομή ποσού ύψους 113.352.861,70 € σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2016, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
26/04/2016469Συγκρότηση Επιτροπής για την καταγραφή και τεκμηρίωση των αναγκαίων νομοθετικών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της λειτουργίας του «Μητρώου Πολιτών»ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
26/04/201610Οδηγίες για συγχώνευση ληξιαρχείων Δημοτικών ΕνοτήτωνΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
22/04/201614107Κατανομή συνολικού ποσού 5.518.789,85€ σε Δήμους από τους ΚΑΠ έτους 2016, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010  Ιανουαρίου-Απριλίου 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
20/04/201613680Κατάταξη Μουσικών στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/2015ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
19/04/201613311Β΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   Επόμενη