Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
16/06/201620551Κατανομή ποσού 35.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2016, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητώνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
15/06/2016638Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων ΣυμβίωσηςΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
14/06/2016566Υ.Α. ΤΑΔΚ 566/2016 (Μερική Ανάκληση της υπ. αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 (1984 Β’) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
14/06/201620300Κατανομή ποσού ύψους 24.000.000,00 € στις Περιφέρειες από τους ΚΑΠ, προς καταβολή μισθοδοσίας μηνός Ιουλίου 2016, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
10/06/2016Φ.130181/20611/14Τρόπος κατάθεσης αιτημάτων καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004)ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03/06/201619086Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- ΣΤ΄ κατανομή έτους 2016
Χρηματική εντολή της ΣΤ΄ κατανομής έτους 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
01/06/201611419Κατανομή ποσού ύψους 6.005.219,78 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2016 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Μάιο τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
26/05/201618138Μηχανισμός για τη διασφάλιση έγκαιρης παροχής οικονομικών στοιχείων που σχετίζονται με δαπάνες μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών
Δελτίο για τις μεταναστευτικές -προσφυγικές ροές - ΟΤΑ, ΝΠ ΟΤΑ, ΟΚΑ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ & ΔΕΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
25/05/201617980Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και Δικτύων Πόλεων (Προθεσμία: 1η Σεπτεμβρίου 2016) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
18/05/20164525Συμμετοχή νέων μελών στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών ΕλλάδαςΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   Επόμενη