Σάββατο 01 Αυγούστου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
05/06/201518796Χρηματική εντολήΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/06/201518801Κατανομή ποσού ύψους 5.798.545,09€, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Μάιο του τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
04/06/201516Ενημέρωση περί διατάξεων του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄ 11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
04/06/201524990/366Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
03/06/201512546Τροποποίηση της υπ. αρ. 6299/13.3.2015 (ΑΔΑ: 70ΡΦ465ΦΘΕ-ΙΣΚ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις ΠεριφέρειεςΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
02/06/201518795Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- ΣΤ΄ κατανομή έτους 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
25/05/201515074Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ε’ Κατανομή έτους 2015.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
22/05/201515Λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
22/05/201517625Επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους Δήμους
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ : ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
15/05/201514Επανασύσταση Δημοτικής ΑστυνομίαςΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   Επόμενη