Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
14/01/20151845Α΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
14/01/20151833Νέες ρυθμίσεις του ν.4304/2014 και τροποποίηση του ν.3023/2002 σχετικά με τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων. Έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής ΕλέγχουΕΚΛΟΓΩΝ
14/01/20157Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015ΕΚΛΟΓΩΝ
13/01/2015824Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της
δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του
τρόπου καταβολής τους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
13/01/20151552Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6α του άρθρου 41 του ν.3801/2009 (Α’ 163) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
13/01/20151551Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6α του άρθρου 109 του ν.3852/2010 (Α’ 87) μέχρι 30 Ιουνίου 2016ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
13/01/20151573Κατανομή ποσοστού 50%+10% εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών 25ης Ιανουαρίου 2015ΕΚΛΟΓΩΝ
13/01/20151572Καθορισμός ποσού εκλογικής χρηματοδότησης των εκλογών 25ης Ιανουαρίου 2015ΚΥΑ
13/01/2015542Επιχορήγηση Περιφερειών από τους ΚΑΠ έτους 2015 με ποσό 4.909.869,94€, προς καταβολή διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
13/01/20156Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α΄270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμούΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   Επόμενη