Τρίτη 30 Ιουνίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
12/05/201516456Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των Δήμων και των ΠεριφερειώνΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
12/05/201516457Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήμων και των περιφερειώνΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
05/05/201514870Κατανομή ποσού ύψους 5.660.071,81 €, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Απριλίου του τρέχοντος έτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
05/05/201512Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, σύμφωνα με το ν. 4321/2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
05/05/201515298Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- Ε΄ κατανομή έτους 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
30/04/201513655Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 (ΣΑΤΑ), συνολικού ποσού ύψους 18.400.000,00 € στους Δήμους και Συνδέσμους αυτών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
27/04/201511Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς τους Ο.Τ.Α.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
27/04/201514057Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 με ποσό 112.644.099,82 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο
δικαιούχους, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
24/04/201564410Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντοςΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
06/04/201510Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της ΧώραςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
Προηγούμενη  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...   Επόμενη