Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Από
 
Έως
 
Αριθμός Δ/νση
  
ΗμερομηνίαΑριθμόςΘΕΜΑΔ/νση
16/01/20171Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
10/01/2017534Κατανομή ποσού ύψους 6.078.021,18 € στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
09/01/2017422Κατανομή ποσού ύψους 49.548,28 € στον Δήμο Βιάννου Ν. Ηρακλείου από τους ΚΑΠ 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
04/01/2017604Παράταση μέχρι τις 30.6.17 η εκτέλεση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείωνΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
28/12/201642019Κατανομή ποσού ύψους 106.929.251,36 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
27/12/201641471Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
23/12/201626Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13A του ν.4251/2014ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
22/12/201640810Ενημέρωση σχετικά με τροποποιήσεις του ν.4412/2016 (Α’ 147) και του ν.4013/2011 (Α’ 204)
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
21/12/201641488Διευκρινίσεις ως προς το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31.10.2016)ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
21/12/201641496Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτουςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
Προηγούμενη  ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...   Επόμενη